BTK’dan Türk Telekom’a ‘Avea çekmiyor’ uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Telekom çatı markası altında hizmet veren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’yi 3N (3. Nesil, 3G) Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi ölçümleri kapsamında uyardı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 9 Şubat 2017 tarihinde aldığı karar, BTK’nın internet sitesinde yayınlandı. Kararda BTK, Türk Telekom’u ‘Avea çekmiyor’ diye uyardı. 

BTK bünyesindeki Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığı’nın incelemesi sonucunda, “Arama Başarısızlık Oranı” ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Avea’nın yazılı olarak uyarılmasına karar verildi.

Yazılı uyarı verdi

BTK’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Avea İletişim Hizmetleri AŞ (Avea) tarafından yapılan 2016 yılı ikinci dönem bildirimlerine istinaden; Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 15, 25, 44 ve 46’ncı maddeleri, GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğ’in 20’nci maddesinin birinci fıkrası ve 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

3N mobil haberleşme hizmetine ilişkin olarak, Balıkesir’in Marmara ilçesinde, Isparta’nın Senirkent ve Uluborlu ilçesinde, Trabzon’un Köprübaşı İlçesinde, “Arama Başarısızlık Oranı” ölçütü ile ilgili hedef değerin sağlanması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve söz konusu ihlalin ilgili takvim yılı olan 2016 yılı içerisinde ilk kez vuku bulması nedeniyle söz konusu 4 yerleşim yeri için Avea’nın yazılı olarak uyarılması ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması

hususuna karar verilmiştir.”


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın