Yandex şikayet etti, Google’a rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye’de Google hakkında soruşturma başlattı. Yandex’in 2015 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen Kurul, 2016 yılının Mart ayında, Google ile ilgili soruşturma açılmasına gerek olmağına hükmetmişti. Bugün açıklanan karar ile Google haksız rekabet soruşturması ile tekrar karşı karşıya kaldı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin konuyla ilgili kararını üzerine Rekabet Kurulu, başvuruyu yeniden değerlendirdi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre Kurul, Google’ın rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini ve hakim durumunu kötüye kullanıp kullanılmadığının tesbiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Buna göre Rekabet Kurulu, Android işletim sistemli cihazlarda ön yüklü olarak gelen Google uygulamalarının haksız rekabete yol açıp açmadığını tekrar soruşturacak. 

Android haksız rekabet yaratıyor mu?

Rekabet Kurulu’nun konuyla ilgili kararını aynen yayınlıyoruz:

Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (GOOGLE) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve GOOGLE ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, GOOGLE’ın faaliyetleri incelenerek; 28.12.2015 tarihinde, 15-46/766-281 sayı ile, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına, aynı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca GOOGLE’a görüş bildirilmesine karar verilmişti.

Anılan Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkeme’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermesi ve şikayetçinin bahse konu ret kararına itiraz etmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 09.11.2016 tarihli ve 2016/134 Y.D İtiraz No.lu kararı ile; GOOGLE’ın inceleme konusu uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edebileceği gerekçesiyle Kurul kararının “soruşturma açılmasına gerek olmadığına” ilişkin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 09.02.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve  6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un  41. maddesi uyarınca;

–       Google Inc.

–       Google International LLC

–       Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

hakkında soruşturma açılmasına 17-06/54-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. Soruşturma, yukarıda adı geçen şirketlerin çeşitli faaliyetlerinin, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında ihlal olup olmadığının tespiti amacıyla başlatıldı.”


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın