BTK ‘güvenlik’ nedeniyle ‘cep’i susturup, interneti kesebilecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’deki internet, uydu, sabit ve mobil iletişimi doğrudan ilgilendiren “Yetkilendime Yönetmeliği”nde sessiz sedasız değişikliğe gitti. Haftasonunda yapılan ve iletişime ulusal güvenlik ayarı getiren değişiklikle BTK, internet ve telefon iletişimini “ulusal güvenlik” gerçekçesiyle sınırsız süreyle askıya alabilecek. Kurum, gerekli gördüğü taktirde iletişimin şalterini indirecek!

Resmi Gazete’de 11 Haziran’da yayınlanan yeni yönetmeliğe eklenen madde ile Kurum (BTK); savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilecek ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilecek.

650 şirket var ama gelirleri ‘sıfır’!btk-logo

Değişiklik öncesinde elektronik haberleşmeyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görüşünü alarak engeleyebilen BTK, yeni yönetmelikle iletişim faaliyetlerini doğrudan engelleyebilecek.

Mevcut durumda, birçok şirketin yetkilendirme aldıkları halde yıllardır hiçbir hizmet sunmadıklarının ve yılsonu bilançolarında “sıfır” gelir beyan ettiklerinin tespit edildiğine dikkat çeken BTK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada,  Şu anda yetkili yaklaşık 650 şirket bulunmakta iken bunların bir çoğunun yıllardır aktif olarak hizmet vermedikleri anlaşılmaktadır.”

Kimlik ve trafik bilgileri 2 yıl saklanacak

BTK’nın “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nde haftasonunda yapılan önemli değişiklikler şunlar:

Madde 5: Kurum, yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak ilgili Kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, genel sağlık ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle, söz konusu yetkilendirme taleplerini reddedebilir.

Madde 16:  İşletmeci, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Bu ücrete esas olan matrah, işletmecinin yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır. Kurum, işletmecilerden alınacak anılan idarî ücret oranını işletmecinin bir önceki yıl net satışlarının binde beşini geçmemek üzere arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.cep-yasak

‘İletişim’ askıya alınabilecek

Madde 19: Trafik bilgilerinin muhafaza edilmesi: Erişim sağlayıcı olan veya telefon hizmeti sunan işletmeci, taraflara ilişkin IP adresi, port aralığı, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait trafik bilgilerini 2 yıl süreyle; kullanıcı bilgilerini ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza etmekle yükümlüdür.

Madde 21: Kurum; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir ve doğrudan doğruya şebekeyi işletebilir.

İzinsiz SMS’ler ‘Kod’ ile engellenecek

izinsiz-sms-gonderenYetkilendirme Yönetmeliği ile eş zamanlı yürürlüğe giren arayan numara bilgisine (Calling Line Identification – CLI) ilişkin düzenleme ile SMS konusunda da önemli düzenlemeler yapıldı. Kamuoyunda sadece Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) şirketlerinin SMS hizmeti verdiği kanısı yaygın olmakla beraber bu alanda BTK’nın yetkilendirmesine sahip 259 işletmecinin SMS gönderme işini yapabildiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni düzenlemeyle istenmeyen SMS’lerin kaynağının tespitinin de kolaylaştırıldığı belirtildi.

6 aylık geçiş süreci tanınan SMS düzenmesiyle artık başkasının markası, adı veya sloganı SMS başlığı olarak kullanılamayacak. “sigorta” “banka” “kargo” gibi başlıklara sahip ama kimin gönderdiği anlaşılmayan, hatta çoğu zaman bir bankanın adını taşıyan dolandırıcılık maksatlı olan SMS’ler gönderilemeyecek. Herkes sadece kendi adı, unvanı veya markası ile SMS atabilecek.

İzinsiz SMS’lerde en büyük sorunlardan biri olan SMS’i gönderen şirketin (abonenin) tespiti için yeni düzenleme ile başlıklı SMS’lerin (gönderenin numarası yerine bir isim, unvan bulunan SMS) sonuna SMS’i başlatanın hangi şirket olduğunun anlaşılmasını sağlayan bir kod eklenecek. Şikayet halinde, bu kod ile SMS’i yollayan işletmeci mesajın içeriğinden anlaşılabilecek.


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın