İnternet kafelere yaş ile birlikte 15 yeni sınırlama geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile internet kafe yönetmeliği yenilenirken, internet kafe kullanıcılarına da sıkı takip şartı getirildi.

İnternet kafeleri ve kullanıcılarını yakından ilgilendiren yönetmelikle gelen 15 temel zorunluluk şunlar:

1- Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle internet kafelere girebilecek.

2- Düzenlemeye göre 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra internet kafelere alınmayacak.

3- İnternet kafelerde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamayacak.

4- Bu işyerlerindeki bilgisayarlarda 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek çevrimiçi ve çevrimdışı (online-offline) oyunlar oynatılamayacak.

Giriş çıkışlar kamera ile kaydedilecek

5- Güvenlik amacıyla internet kafelerin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3 megapiksel) ve gece görüşlü kamera kayıt sistemi kurulacak.

6- Bu kameralarla elde edilen kayıtlar 90 gün süreyle saklanacak. Kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.

7- Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanılacak. İlave tedbir olarak Güvenli İnternet Hizmeti alınabilecek.

8- Kullanıcıların erişim kayıtları elektronik ortamda kaydedilip, 2 yıl süreyle saklanacak.

9- İnternet kafeler, SMS ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kuracak.

10- Ailenin ve çocukların korunması ile konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemleri ve güvenli internet hizmetini kullanılacak.

11- İnternet kafeler, erişim sağlayıcılardan sabit IP alacak ve sabit IP değişikliklerini 15 gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirilecek.

12- İnternet kafe açmak için gerekli olan izin belgesi sahibine mülki idare amirliklerince yılda en az 1 kez bilgilendirme eğitimi verilecek.

15 bin TL’ye kadar para cezası

13- Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kurumun görüşü alınarak belirlenecek.

14- Bilgilendirme eğitimi valilik ve kaymakamlıkların bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri veya olmayan yerlerde yazı işleri müdürlüğü bünyesinde yürütülecek.

15- Yönetmelikteki yükümlülüklere aykırı hareket edenlere ilk ihlalde yazılı olarak uyarma; ihlalin devamı halinde 3 güne kadar kapatma; ihlalin tekrarı halinde ise 1000 TL’den 15000 TL’ye kadar idarî para cezası verilecek.


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın