Microsoft’a Türkiye’de rekabet soruşturması açıldı

Türkiye’de Microsoft rekabet soruşturması ile karşı karşıya kaldı. Rekabet Kurumu’nun internet sayfasından duyurduğu gelişmeye göre Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.  

Rekabet Kurulu, Türkiye’deki internet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

2011’de gerek görülmemişti

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1555-550 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Rekabet Kurulu kararı Danıştay 13. Dairesinin, 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Gerekçe: Hakim durumunu kötüye kullanma 

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20.04.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-13/171-M sayı ile karar verdi. 

Rekabetin Korunması Hakkındaki 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor.


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın