Numara taşımada ‘bip’ sesi isteğe bağlandı

Cep telefonu numarasını farklı GSM operatörüne taşıyan abonelerin anlaşılması için kullanılan ‘bip’ sesi isteğe bağlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 16 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek ilgili yönetmeliğe eklenen maddeyle, artık numarasını bir GSM operatöründen başka bir GSM operatörüne taşıyan abonelerin isteğine bağlı olarak numarasını taşıdığına ilişkin uyarı tonunu almayabilecek.

1 Ocak 2016 itibariyle  isteyen abone, numara taşınabilirliğine ilişkin olarak uyarı tonunu almama hakkına sahip olacak. Tüketicilerin mağduriyetini engellemek için geliştirilen ve teknik adı NTS uyarı tonu olan ‘bip’ sesi,  Turkcell, Vodafone ve Avea‘nın sunduğu kampanyalarının yüksek dakikalı her yöne arama paketlerini yaygınlaştırmasıyla işlevini yitirmişti.

6 yılda 75 milyon numara taşındı

numaratasimasson

BTK’nın 2014 Yılı 3. Çeyrek Pazar Verileri Raporu’na göre 9 Kasım 2008 tarihiyle 10 Kasım 2014 tarihleri arasındaki 6 yıllık uygulama döneminde Türkiye genelinde toplam 75 milyon 502 bin 139 kez numara taşındı. BTK’nın Turkcell, Vodafone ve Avea’yı kapsayan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği’nde değiliklik yapılmasına dair yönetmelik şu şekilde:

MADDE 1 – 2/7/2009 tarihli ve 27276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmeci, tarife şeffaflığına ilişkin Kurum tarafından belirlenen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

1. a) 1/1/2016 tarihine kadar, mobil numara taşınabilirliğinde arayan aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir. Abonelerden isteyenler, numara taşınabilirliğine ilişkin olarak uyarı tonunu almama hakkına sahiptir.

b) 1/1/2016 tarihinden itibaren, mobil numara taşınabilirliğinde arayan abonelerden sadece isteyenler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir.

c) Coğrafi numara taşınabilirliği ve coğrafi olmayan numara taşınabilirliğinde, arayan tüm aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir.

ç) Mobil numara taşınabilirliğinde, abonelerin bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca uyarı tonu alma konusundaki tercihlerinin alınması ve 1/1/2016 tarihinde uyarı tonu verilmesine ilişkin olarak yapılacak değişiklik konusunda bilgilendirilmesi, Kurum tarafından belirlenen usulle yapılır.”


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın