TİB’in internet sitesi artık yok!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kapatılmasıyla ilgili kararın resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, TİB internet sitesi www.tib.gov.tr resmen kapatıldı. Bakanlar Kurulu’nun 671 no’lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili yaptığı ek düzenlemeler kapsamında bütün yetkileri, sorumlulukları, personeli ve teknik imkanları BTK’ya devredilen TİB’in internet adresi de BTK’ya devredildi.

erisim-engeli-sorgulamaBugünden itibaren TİB’in internet sitesi olan www.tib.gov.tr ’ye girmek isteyen kullanıcılar, BTK’nın ana sayfasına http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Anasayfa yönlendiriliyor. 

TİB’in Erişim Engeli Sorgulama ve İnternet Site Bilgileri Sorgulama sayfaları ise şimdilik TİB’in alt alan adları olan http://eekg.tib.gov.tr/ ve http://internet.tib.gov.tr/ adresi üzerinden yayın yapmaya devam ediyor.internet-site-bilgileri-sorgulama

İlginç bir not olarak şunu da paylaşalım: tib.gov.tr’nin IP Kimlik Bilgileri’nde adı geçen BTK Teknik Uzman Yardımcısı Furkan Dığıroğlu, FETÖ/PDY örgütüyle ilişkili olduğu gerekçesiyle kurumla ilişkisi kesilen 196 BTK personeli arasında yer alıyor.

Kapatma kararlarını BTK verecek

TİB’in kapatılması Türkiye’de telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin içeriğini kontrol edilmeyeceği veya erişim engeli kararlarının uygulanmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü, TİB’in kapatılmasıyla bu yetkiler doğrudan BTK’ya devredildi. Hatta dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na şu yeni maddeler eklendi:

  • Anayasanın 22 nci maddesinde sayılan sebeplerden biri veya birkaçına bağlı olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Başbakanlık, alınması gereken tedbirleri belirler ve uygulanmak üzere Kuruma bildirir. Kurum Başkanı, Başbakanlığın gerekli gördüğü tedbirlere ilişkin kararını derhal işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirir. Bu kararın gereği, derhal ve kararın bildirilmesi anından itibaren en geç 2 saat içinde yerine getirilir. Bu karar, 24  saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim kararını 48 saat içinde açıklar, aksi halde karar kendiliğinden kalkar.

  • Kurum, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbiri alır veya aldırır.

  • Kurum, görevi kapsamında ilgili yerlerden bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir ve değerlendirmesini yapabilir; arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim altyapısından yararlanabilir, bunlarla irtibat kurabilir ve bu kapsamda diğer gerekli önlemleri alabilir veya aldırabilir. Kurum, bu fıkrada belirtilen görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışır. Bu kapsamda Kurum tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir. Bu fıkraya göre bilgi ve belge talebinde bulunulması ve bu taleplerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Başbakanlıkça belirlenir.

  • Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, Kurumun bu maddedeki görevleri ile ilgili taleplerini, tabi oldukları mevzuat hükümlerini gerekçe göstermek suretiyle yerine getirmekten kaçınamazlar. İşletmeciler dışında Kurumun görevleri ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere bu maddenin ikinci fıkrasındaki yaptırım uygulanır.


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın