Ticari drone uçurmak için hangi belgeler isteniyor?

Türkiye’de ticari drone uçuşları ile ilgili yönetmelik çıktı. Drone uçuşlarını ticari olarak yapanlar veya yapmayı düşünenler için uyulması gereken esaslar belli oldu. Ticari drone uçuşlarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gazete’nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayınlanan Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY 6A-ÇH) şunları kapsıyor:

* Yönetmelikle azami kalkış ağırlığı 750 kilogram ve altında olan sabit kanatlı hava araçları ile azami kalkış ağırlığı 600 kilogram ve altında olan döner kanatlı hava araçlarından oluşan çok hafif hava araçlarıyla yapılan ticari faaliyetlerin esasları belirlendi.

* Bu kapsamda ticari işletmecilik faaliyeti gösterecek işletmelerin filolarında en az iki adet çok hafif hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde mülkiyet veya kiralık olarak adlarına kaydedilmiş olması gerekiyor.

* İşletmeler, her bir hava aracı başına 10 bin dolar nakit ödenmiş sermayeye sahip olacaklar. Ödenmiş sermayesi 100 bin dolar ve üzerinde olan işletmelerden hava aracı başına sermaye şartı aranmayacak.

Ticari drone ruhsatı için  hangi belgeler isteniyor?

Yönetmeliğe göre drone işletme ruhsatı almak için ise şu belgeler istenecek:

1- İşletmenin kuruluşuna dair Ana Sözleşmenşin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

2- İşletmenin son hissedar yapısını gösteren resmi belgeler (Ticaret Sicili Gazetesi veya Hazirun Cetveli)

3- Hissedarların T.C. kimlik numaralarını içeren özgeçmiş bilgileri

4- Varsa tüzel kişi hissedarların Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri ve ortaklarına ait T.C. kimlik numaralarını içeren özgeçmiş bilgileri

5- Yönetim Kurulu / Ortaklar Kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaralarını içeren özgeçmiş bilgileri

6- Temsil ve ilzam yetkilerini gösteren imza sirküleri

7- İşletme organizasyonunda görev yapacak personelin T.C. kimlik numaralarını içeren özgeçmiş bilgileri, geçerli lisans ve sertifika örnekleri

8- İşletilecek hava araçlarının tescil sertifikaları

9 -İşletilecek hava araçlarının uçuşa elverişlilik sertifikaları

10- Sigorta poliçe suretleri

11- İşletme el kitabı sureti

12- Bakım el kitabı veya bakım talimatları

13- Bakım anlaşması sureti


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın