Türkiye bilişim pazarı 83 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2015 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri” raporunu açıkladı. Buna göre Türkiye bilişim sektörünün büyüklüğü bir önceki yıla oranla yüzde 18 büyümeyle 83.1 milyar TL oldu. İstihdam gücünü 113 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 2.2 milyar TL’ye ulaştı. TÜBİSAD‘ın hazırladığı raporda Türkiye bilişim pazarı sektörünün 2015 yılındaki büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü TL bazında yüzde 18’lik büyüme ile 2015 yılında 83.1 milyar TL’lik hacme ulaştı. 2016 büyüme beklentisi TL bazında  yüzde 15 – yüzde 20 arasında. 
 • Dolar bazında bakıldığında ise, 2014 yılında 31.6 milyar dolar olan Türkiye bilişim pazarının büyüklüğü 2015 yılında 30.4 milyar dolara geriledi. Sektörün 2016 yılı için dolar bazında büyüme beklentisi yüzde 5 – yüzde 9 arasında.
 • Bilgi teknolojileri yüzde 19’luk büyüme ile 27.4 milyar TL’ye, iletişim teknolojileri ise yüzde 17’lik büyüme ile 55.7 milyar TL’ye ulaştı. Böylece bilgi teknolojilerinin toplam pazar içindeki payı yüzde 33 oldu.
 • Bilgi teknolojileri donanım pazarı yüzde 19.1 büyüme ile 13 milyar TL’ye, bilgi teknolojileri yazılım pazarı yüzde 16.4 büyüme ile 9.7 milyar TL’ye ve bilgi teknolojileri hizmet pazarı ise yüzde 25.1 büyüme ile 4.7 milyar TL oldu.

Yerlilik yazılımda % 84, donanımda % 18! 

turkiye-bilisim-yerlilik-orani

 • İletişim teknolojileri sektörü 2015 yılında 55.7 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. İletişim teknolojilerinde donanım yüzde 17 büyüme ile 16.1 milyar TL, elektronik haberleşme ise yüzde 17.6 büyüme ile 39.6 milyar TL’lik büyüklüğe erişti.
 • 2015 yılında bilgi teknolojileri hizmet ve yazılım kategorilerinde yerlilik oranı sırasıyla ortalama yüzde 83 ve yüzde 84 iken, bu oran bilgi ve iletişim teknolojileri donanım kategorisinde ortalama yüzde 18 olarak gerçekleşti.
 • 2015’te Türkiye bilişim pazarının toplam ihracat rakamı ise TL bazında bir önceki yıla  göre iki kat artarak  2.2 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın yüzde 60’ı 1.36 milyar TL ile yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla yüzde 49 büyüdü.

113 bin kişi çalışıyor, en büyük sorun ‘nitelik’

tubisad-2015-rapor

 • Dolar bazında incelendiğinde ise 2015 yılı toplam ihracat büyüklüğü 788 milyon dolar oldu. Dolar bazında yıllık ihracat artışı ise yüzde 20.
 • Toplam ihracatın yüzde 30’unu teknokentler yaptı. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Azerbaycan, ABD, KKTC, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri.
 • Türkiye bilişim sektörünün 2015 yılında bir önceki yıla göre istihdamı yüzde 2.2 artarak 113 bin kişi oldu. Sektördeki toplam çalışanların yüzde 14’ünü Ar-Ge çalışanları oluşturdu.
 • 2015 yılında sektördeki firmaların yüzde 47’si teşvik aldı. Sektörde alınan toplam teşvik tutarı ise 186 milyon TL oldu.
 • Türkiye bilişim sektöründe görülen en büyük sorunlar ise şöyle sıralandı: Nitelikli İş Gücü Açığı (yüzde 61), Fiyat Odaklı Kamu İhale Politikaları (yüzde 51), Yüksek ve Karmaşık Vergi Yapısı (yüzde 39).

Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın