11 maddede Türkiye’nin 2018 yılındaki bilişim dünyası

T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015-2018 için Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nı yayımladı. Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı’nda tanımlanan internet ve bilgi toplumu hedefleri kapsamındaki politikaların hayata geçirilmesine yönelik strateji ve eylemleri içeren 202 sayfalık rapordan, öne çıkanları derledik. İşte, kadınlara özel internet kafeden, oyun bağımlılığı dersine, 4G abone sayısından, fiber internet kullanıcılarına, 2018 Türkiye’sinin bilişimdeki 11 hedefi


1 – 2 yılda 10 milyon kişi 4G’ye geçecek

4g

Mobil iletişimde Turkcell, Vodafone ve Avea’nın yanısıra olası yeni operatörü de ilgilendiren 4. Nesil (4G/LTE) yetkilendirme ihalesi, Mayıs 2015’te yapılacak. Bu yıl başlayacak olan 4G mobil genişbant internete geçiş sürecinin 2016’da tamamlanması hedeflenirken, Eylem Planı çerçevesinde 2018 yılı sonu için Türkiye’deki LTE abone sayısının 10 milyona ulaşması bekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) son verilerine göre Türkiye’de 56.8 milyon 3G abonesi olduğunu belirtelim.

 

2 – Kadınlara özel internet kafe açılacak

internet-kafe-kadin1

Plan’da yeralan “İnternet Kafelerin Şartlarının İyileştirilmesi Eylemi” kapsamına, Afganistan ve İran’da örnekleri bulunan sadece kadınlara özel internet kafelerin açılması da dahil edildi. Bu kapsamda, internet kullanımını teşvik etmek için kadınlara özel, 16 yaş altı çocuklara yönelik, sadece internet gibi farklı işletme modelleri değerlendirilecek. İnternet kafelerde oynanan oyunlara ilişkin izin ve yaş kriterleri belirlenecek.

 

3 – Oyun bağımlılığı müfredata girecek

oyun-bagimli

Eylam Planı’nda yeralan “BİT Konusunda Bilinçlendirme için Müfredatın Güncellenmesi” kapsamında, 2016 yılı sonuna kadar ilk ve orta öğretim düzeyinde verilen derslerin müfredatına, siber suçlar, siber zorbalık, bilgisayar, internet ve oyun bağımlılığı, telif hakkı ihlalleri de girecek.

 

4 – ‘Kamu Bulutu’ kurulacak

kamu-bulut

Strateji çerçevesinde 2015-2018 yılları arasında kamu kurumlarına yönelik bir bulut bilişim altyapısı kurulacak. Bu kapsamda öncelikli olarak kamu veri merkezleri bütünleştirilecek. 2018 yılı sonu itibariyle 30 kurum, kamu bulutuna dâhil olacak. Bu altyapının oluşturulmasından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK, TÜRKSAT ve TSE sorumlu olacak.

 

5 – Yeni binalarda internet zorunlu olacak

yeni-bina-altyapi

Eylem Planı’na göre yeni inşa edilecek binalara internet altyapısı zorunluluğu getiriliyor. Genişbant internet altyapısının binalarda kurulumunu zorunlu kılacak teknik şartname ve yönetmelikler 2015 yılı içinde hayata geçirilecek.

 

6 – Bilişim Mahkemeleri kurulacak

bilisim-mahkeme

2015 yılı sonuna kadar Siber Güvenlik Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı çıkarılacak. Yine bu yıl sonuna kadar Bilişim Suçları İhtisas Mahkemeleri kurulacak. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulu bulunan kamu kurumu sayısı 200’e çıkarılacak.

 

7 – Türkiye’nin oyun stratejisi  oluşturulacak

osmanli-oyun

2016 yılı sonuna kadar ODTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi’nin (ATOM) de katılımıyla Türkiye’nin Oyun Sektörü Stratejisi oluşturulacak. Sektör ve üniversite temsilcileri ile birlikte oyun sektörünün gelişimi için bir yol haritası belirlenecektir. Strateji, oyun sektörüne yönelik teşvikler, yabancı yatırımların Türkiye’ye çekilmesi ve oyun sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağının oluşumu ile gerekli mevzuat değişikliklerini kapsayacak.

 

8 – Fiber abone sayısı 4 milyonu bulacak

fiber-internet

2012 yılında 645 bin olan ve 2014 yılının 3. çeyreği sonunda 1.4 milyona erişen fiber internet abone sayısının 2018’de 4 milyona ulaştırılması hedefleniyor. Bunun için başlatılacak olan Fiber Erişim Destekleme Programı kapsamında, işletmeciler tarafından üstlenilen yatırım kısmi devlet yardımlarıyla (evrensel hizmet gelirlerinden) desteklenecek.

 

9 –  E-devlet hizmetleri elden geçirilecek

edevlet

Eylem Planı’na göre 2012’de yüzde 24 olan internetten alışveriş yapanların oranı 2018’de yüzde 70’e çıkarılacak. 2012’de internet kullanan bireyler arasında yüzde 41 olan e-devlet hizmeti kullanım oranı 2018 yılında yüzde 60’a; tüm girişimler arasında ise yüzde 85’e yükseltilecek. Strateji kapsamında e-devlet kaspısıyla sunulan 50 hizmet, vatandaş odaklılık ilkeleri açısından gözden geçirilecek.

 

10 – Her 4 kişiden 3’ü internet kullanacak

mobil-internet-kullanim

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre son 3 ay itibariyle Türkiye’de yüzde 48.5 olan internet kullanım oranı, 2018’de yüzde 75’e çıkarılacak. Kadınlarda yüzde 38.8 seviyesinde olan bu oran 2018’de yüzde 65’e, aynı dönemde 45 yaş üstü bireylerin internet kullanım oranı da yüzde 19’dan  yüzde 30’a ulaştırılacak.

 

11 – BT büyüyecek ama payı aynı kalacak

bt-pazar

Plana göre, 2013’te 10.5 milyar dolar büyüklüğünde olan Türkiye bilgi teknolojileri (BT) pazarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payı 1.27 seviyesinde. Bu büyüklüğün 2018 sonunda 23 milyar dolara çıkması beklenirken, Türkiye BT pazarının GSYH içindeki büyüklüğü ancak yüzde 1.76’ya ulaşacak. 2013’te 520 milyon dolar olan BT sektörünün ihracatı da 2018’de 2 milyar dolar olacak.

 

 


Yorumlar

yorum

Bir Cevap Yazın